0 216 456 71 20
info@onder-onder.com

ÖNDER & ÖNDER HUKUK BUROSU

Deneyim, uzmanlık ve başarı ile ihtiyacınız olan her an yanınızdayız.

T : 0 216 456 71 20

E :info@onder-onder.com

© 2024 ÖNDER & ÖNDER HUKUK BUROSU, All rights reserved

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Follow Us

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku
Taşınma mülkiyetin kazanılması, tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, intifa hakkı, şufa hakkı, geçit hakkı, iştira, şufa ve aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilaflar, kooperatif işlemleri, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi, yabancılar adına Türkiye'deki gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi.