0 216 456 71 20
info@onder-onder.com

ÖNDER & ÖNDER HUKUK BUROSU

Deneyim, uzmanlık ve başarı ile ihtiyacınız olan her an yanınızdayız.

T : 0 216 456 71 20

E :info@onder-onder.com

© 2024 ÖNDER & ÖNDER HUKUK BUROSU, All rights reserved

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Follow Us

İş Hukuku

İş Hukuku
İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması, tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi, sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması, işçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması, AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi, Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması, şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık vermektedir.